RongaJJkutsukortti

Jari Järnström
Heijastuksia
MAALAUKSIA
7.5.-26.5.2016
Galleria Ronga

Teosteni keskeisin aihe on ihminen, jonka yhdistän abstraktiin kuvailmaisuun. Tutkin maalausteni kautta nykymaalaustaidetta peilaten sitä taidehistoriaan, etenkin sen lähihistoriaan, ja niistä abstraktiin ekspressionismiin. Teoksissani yhdistyy perinteinen, kurinalainen realismi vapaaseen maalauksellisuuteen joka ilmenee abstraktina ekspressionismina (action painting –tekniikka). Taidehistoriallisesti nämä kaksi vastakkaista taidesuuntausta sijoittui idän ja lännen väliseen kylmään sotaan (lähde: Jukka Petäjä, Helsingin Sanomat, 19.9.2015; Yhdysvaltojen hallitus ja CIA käyttivät modernia taidetta aseena sodassa kommunismia vastaan). Taiteeni sisältö ja tekniikka kumpuavat tästä vastakohtaisuudesta.

Käytän maalausteni ihmishahmojen lähteinä kuvia Internetistä. Vaikka kuvavalinnat teen intuitiolla, niin jälkeenpäin huomaan, että kuvavalinnat ovat heijastuksia ajassamme liikkuvista ilmiöistä.

Työskentelyn aloitan taustan maalaamisella akryyliväreillä. Värit valuvat ja leviävät vapaasti kostealle pinnalle muodostaen erilaisia läiskiä, lammikoita ja roiskeita. Akryyliväriä käytän sen eri olomuodoissa: juoksevana, paksuna ja spraynä. Työt viimeistelen öljyväreillä.