NÄYTTELYTIEDOTE
25.1.2017

Mika Vesalahti
PHOSPHENES
maalauksia ja piirustuksia
4.2. – 28.2.2017 Galleria Kone

Helsinkiläinen taidemaalari kohdistaa katseensa aikamme konflikteihin uusimmissa teoksissaan. Mistä paha syntyy? On kyse viattomuudesta ja sen menettämisestä.

Teoskokonaisuuteni nimenä on ”Phosphenes”, mikä käännettynä merkitsee valon näkemistä ilman valonlähdettä, silmän neurosolujen tuottamia valoilmiöitä ja kuvioita. Näkemistä silmät suljettuina. Kyse on siis ”sisäisestä näkemisestä”.

Nimi kuvaa pyrkimystäni lähestyä ulkoista todellisuutta sisäisen havainnon kautta. Uni, tosi, menneisyys ja nykyisyys yhdistyvät Phosphenes-sarjassa, jonka ydin on näkeminen silmät suljettuina. Aiemmassa mustepiirustuksen kokonaisuudessa (Taidesalonki-2016) käsittelin todellisuutta mediakuvaston kautta. Nyt jatkan samaa tematiikkaa: ajankohtainen kuva-aines yhdistyy taidehistoriaan, henkilökohtainen havainto yleiseen. Kohdistan katseeni aikamme konflikteihin: epävakauteen, sotaan, rajojen murtumiseen. Aikamme myytteinä näyttäytyvät valtapyrkimykset ja väkivalta. Samalla teemaksi muodostuu (maalaus)kuvan ja todellisuuden suhde. oleellinen on kysymys: mistä paha syntyy? On kyse viattomuudesta ja sen menettämisestä.

Yhdistän piirustusta ja maalausta kokonaisuudeksi. Maalauksissani pyrin monumentaaliseen, pelkistettyyn ja selkeään sommitteluun. Mustepiirustukset taas ovat sommittelultaan runsaita, ne kantavat ja jäsentävät median kuvatulvaa. Yhdessä näistä syntyy toisiaan täydentävä vuoropuhelu.

Lisätietoja:
Mika Vesalahti p. 040 545 1051
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi

GalleriaKONE | Verkatehdas | Hämeenlinna
Avoinna ti – pe 11 – 18, la 11 – 16
www.galleriakone.fi